Stilte: ervaar de kracht van stilte

Stilte: ervaar de kracht van stilte

Stilte; er zit ontzettend veel kracht in verscholen. Ik zet stilte in als instrument om terug bij mezelf te komen en me te herbezinnen op mijn gewenste koers in leven en werken. “Hoe beter je luistert naar de stem binnen in je, hoe beter je de wereld buiten je...