Tarieven en vergoeding zorgverzekeraars

 

 

 

Tarieven 

 

 

 

Natuurgeneeskundig consult
Kort consult (uitsluitend Coaching)                     1 uur           75,-    euro
Reguliere sessie                                                      1,5 uur      105,-    euro
Healing                                                                      2 uur        135,-     euro

De natuurgeneeskundige consulten zijn vrijgesteld van BTW. Zie hieronder voor meer informatie.

Zakelijk tarief voor Coaching (voor bijvoorbeeld ZZPers)
Sessie 1,5 uur:     125,- euro excl. BTW

Of ben je een medewerker binnen een bedrijf en betaalt je werkgever voor een coachingstraject? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan.

Facturatie, BTW, betalingstermijn en afzeggen
Na iedere sessie krijg je een factuur mee naar huis. Ik vraag je deze factuur zo snel mogelijk te betalen, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen. De factuur kun je inleveren bij je zorgverzekering (zie hieronder het kopje vergoeding door zorgverzekeraars voor meer informatie).

Onlangs is definitief vastgesteld dat therapeuten vrijgesteld worden van de verplichting om BTW af te dragen. Daarmee is het BTW tarief voor mijn natuurgeneeskundige cunsulten van 21% naar 0% gegaan. Ik hoef cliënten dus geen BTW meer in rekening te brengen en daarmee ben voor de belastingplicht gelijkgesteld aan een arts. Dit geldt overigens niet voor zakelijke klanten en ook niet wanneer een client alleen coaching wenst. In beide gevallen moet ik nog steeds 21% BTW in rekening brengen.

Afzeggen is kosteloos tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie, daarna ben ik genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.
In geval van overmacht zoals ziekte e.d., maak ik een uitzondering.

 

Vergoeding door zorgverzekeraars
De sessies binnen mijn praktijk worden door zo goed als alle zorgverzekeraars vergoed. Dit omdat ik lid ben van de beroepsvereninging FAGT. De kosten voor de sessies worden gedeeltelijk vergoed mits je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve therapie. Dit kun je nakijken in de polisvoorwaarden van je verzekering. Voor je gemakt voeg ik hier een link toe naar een pagina van de website van de FAGT. Hier zie je een PDF-bestand met de titel ‘Overzicht zorgverzekeringen 2019’. Als je dit bestand opent, kun je daarin precies zien of en hoeveel je zorgverzekering vergoed. Ook kun je nakijken wat de andere zorgverzekeraars vergoeden. Dit is handig om mee te nemen in je keuze voor een zorgverzekering in 2020.

 

Klacht- en tuchtrecht
Omdat ik ben aangesloten bij de FAGT gelden de bepalingen van de beroepscode, de kwalificatie-eisen en het tuchtrecht van de FAGT en de RBCZ.
Zie hier voor meer informatie.

 

Privacy
Jouw privacy is belangrijk voor mij. Klik hier om naar om naar mijn Privacyverklaring te gaan en alles te lezen over hoe ik met jouw gegevens omga!